Supervisie

Bij supervisie gaat het om het reflecteren op jouw ervaringen op je werk of stage. In de gesprekken krijgen we steeds meer zicht op wat jij te leren hebt om je eigen persoonlijkheid en identiteit te verbinden met de persoon die jij bent op je werk.

Het is net als bij zingen: je ademt in en maakt daarmee contact met wie je bent, wat je voelt en denkt. Bij de uitademing krijgt je stem klank en maak je mij deelgenoot van wat er in je omging.

a statue of a woman
a statue of a woman

Ademen

Herkenning

Met de inzichten die we bespreken ga jij bepaalde patronen in jouw gedrag herkennen. Met deze bewustwording kan je kijken en bespreken of het ook anders kan.

Door mijn jarenlange ervaring als teamleider en coach zul je mij leren kennen als een supervisor die op het puntje van haar stoel hard aan het werk gaat. Voor mij is het de uitdaging om achterover te leunen en jou aan het werk te zetten!

beeld: Ilse Oelbers

"De bewustwording dat ik mijn onzekerheden met jou kan bespreken heeft mij veel lucht gegeven. Ik merk dat ik deze openheid als heel prettig heb ervaren."