Teamcoaching

Bij een teamcoaching ben ik bezig met het het ontrafelen van knopen, waarbij ik vaak letterlijk aan touwtjes trek, waardoor er zicht op de ontstane situatie komt. En dan gaat het er natuurlijk om waarom en op welke manier een team daar terecht is gekomen.

Als het om teamcoaching gaat werk ik graag buiten. Kou, zon, frisse wind en de omgeving: het werkt allemaal in op hoe een team zich voelt. Buiten zijn betekent ook een gezamenlijk nieuw uitgangspunt waarin de bovenstroom en dat wat zich onder de oppervlakte afspeelt, opnieuw gedefinieerd of geopenbaard kan worden.

Alles wat gebeurt wordt gebruikt. Ik geef ruimte en schep samen met het team een sfeer waarin men het aandurft met elkaar aan het werk te gaan. Dit kan ook binnen plaatsvinden.

Zicht op de situatie

"Liesbeth geeft het team de ruimte zodat we elkaar vandaag vanuit ´t hart hebben kunnen ontmoeten."